Markarbete Platta på Mark på Björkö

Grävning och konstruktion av grundläggning på enbostadshus utanför Norrtälje